Szosa Lubicka 2, 87-100 Toruń,Polska
pl en
Polityka prywatności shamsalhani.pl

Słowem wstępu…

Ochrona i zabezpieczenie danych osobowych i finansowych naszych Klientów oraz osób odwiedzających naszą stronę internetową należy do priorytetów SHAMS ALHANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.  Dokładamy wszelkich starań, aby stosowane przez nas środki ochrony były skuteczne i dawały gwarancję poufności, integralności i dostępności przetwarzanych informacji. Zależy nam także na transparentności realizowanych procesów - masz prawo wiedzieć, w jakim celu i w jaki sposób przetwarzamy informacje na Twój temat.

Z tego dokumentu dowiesz się więc przede wszystkim, jakie operacje przetwarzania danych osobowych mogą być realizowane w ramach naszej działalności oraz jaki jest ich przebieg. Jeśli jednak nie znajdziesz w nim wszystkich odpowiedzi na swoje pytania, zawsze możesz się z nami skontaktować mailowo bądź telefonicznie.

Kto jest Administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest SHAMS ALHANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Lubicka 2, 87-100 Toruń, wpisanej do Rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000668840, NIP: 5252703608, REGON: 366808750.

Czy Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych?

Wszelkie zapytania odnośnie przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na adres mailowy: rodo@shamsalhani.com

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?

Serwis gromadzi i przetwarza Twoje dane m.in. na podstawie:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

art. 6 ust. 1 lit. a

osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

art. 6 ust. 1 lit. b

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

art. 6 ust. 1 lit. f

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)

Czym w ogóle są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, np. Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres rachunku bankowego itp. – są to tak zwane dane zwykłe. Co do zasady nie gromadzimy danych osobowych innych kategorii.

Jakie informacje gromadzimy i w jakim celu?

Podanie danych osobowych dla celów korzystania z Usług jest dobrowolne, z zastrzeżeniem przypadków, gdy taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa. Podanie danych jest jednak niezbędne do realizacji określonych Usług. Gromadzimy Państwa dane osobowe uzyskane bezpośrednio od Państwa oraz pośrednio w wyniku Państwa relacji z nami.

Przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu uprawniają nas do uzupełniania przekazanych danych osobowych o informacje pozyskane z innych, publicznych źródeł danych - musimy mieć pewność co do Twojej tożsamości ilekroć realizujemy dla Ciebie nasze Usługi. Dodatkowo możemy prosić Cię o wskazanie informacji stanowiących dane innych osób. Dotyczy to sytuacji, gdy np. jesteś współwłaścicielem rachunku bankowego bądź gdy definiujesz rachunek bankowy osoby, na rzecz której wykonujemy przekaz.

Polityka „cookies”

Używamy ciasteczek, sygnalizatorów www oraz innych technologii (zwanych łącznie „ciasteczkami”), aby zgromadzić dla nas dane, które możemy wykorzystać celem poprawy/udoskonalenia świadczonych przez nas usług i lepszego poznania naszych Klientów.

 Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe wysyłane z serwerów webowych, które mogą być przechowywane na Państwa komputerze. Ciasteczka umożliwiają nam dowiedzenie się, w jaki sposób trafili Państwo na naszą stronę, kiedy Państwo tam powrócili, jakie strony Państwo odwiedzali, jak również pozwalają nam rozpoznać, że są już Państwo zalogowani, gdy otrzymamy żądanie od Państwa przeglądarki.

 Możemy połączyć informacje przechowywane w formie ciasteczek z informacjami służącymi do Państwa identyfikacji dostarczonymi podczas pobytu na naszej stronie. Nigdy nie współdzielimy i nie będziemy współdzielić tych informacji z żadnymi podmiotami trzecimi. Ciasteczka mogą być odczytane tylko przez nas i nie zawierają informacji osobowych, technologicznych itp. Nie mamy więc nawet możliwości i nie zamierzamy gromadzić informacji na temat innych odwiedzanych przez Państwa stron. Odwiedzając naszą stronę poprzez Państwa przeglądarkę dopuszczającą ciasteczka, udzielają Państwo zgody na nasze wykorzystanie ciasteczek zgodnie z powyższym opisem. Jeśli zdecydują się Państwo na zablokowanie ciasteczek, mogą Państwo nadal korzystać z naszych serwisów, choć niektóre funkcjonalności mogą nie działać zgodnie z przeznaczeniem

Kontakt
Informacje Kontaktowe Toruń
Szosa Lubicka 2, 87-100 Toruń,Polska
+48 690 458 838 
info@shamsalhani.pl
Informacje Kontaktowe Łazy
Aleja krakowska 165, 05-552 Łazy , Polska
+48 530 005 503
marco@shamsalhani.com
Skontaktuj się z nami
Nasz zespół wsparcia i sprzedaży jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby odpowiedzieć na Twoje pytania
Kontakt
Shams Alhani For Travel and Tourism Ltd.
Copyright © 2024. All rights reserved.